Humane Wetenschappen

Misschien is deze opleiding iets voor jou?

VakkenLesuren
Nederlands4
Nederlands Plus1
Frans3
Engels2
Duits of Spaans2
Wiskunde3
Aardrijkskunde1
Menselijke aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Levensbeschouwelijke vakken2
Lichamelijke opvoeding2
Seminarie1
Gedragswetenschappen4
Cultuurwetenschappen3
Natuurwetenschappen2
Totaal aantal lesuren per week33

Lessentabellen onder voorbehoud.

Over deze opleiding

Humane wetenschappen is een theoretische studierichting. De richting combineert een brede algemene vorming met sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing.

De lessen leren je vanuit een theoretische basis kritisch reflecteren op vroegere en actuele visies of thema’s in zowel de sociologie, psychologie en filosofie als in het recht en in de politiek. Je verwerft inzicht in en leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en tot de mens en zijn gedrag. Bovendien leren wij samen kijken en luisteren naar kunst en analyseren we de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken vanuit een historisch kader.

Ten slotte leer je wetenschappelijk onderzoek voeren naar maatschappelijk relevante thema’s door gegevens te verzamelen, selecteren, interpreteren en te presenteren. Tijdens de lessen geven we daarom extra aandacht aan statistiek.

 

Leerlingenprofiel

Je bent gebeten om te weten. Je volgt wat leeft in de actualiteit en met een open geest probeer je feit van mening te onderscheiden. Taal en theorie schrikken je niet af.

Humane wetenschappen is een doorstroomrichting, een studierichting met een brede vorming die leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs (zowel universitair als hogeschool). Op het einde van de 3e graad ben je klaar om te kiezen uit een ruime waaier aan studierichtingen. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogiek, sociologie, geschiedenis, filosofie, rechten, onderwijs, sociaal werk…

 

Interesse in deze opleiding? Schrijf je dan nu in!

Inschrijven

Misschien is deze opleiding ook iets voor jou?