2B Opstroomoptie

Een richting voor jou?

StudierichtingenLesuren
TaalLeren en communiceren15
Nederlands8*
Frans4
Engels2
Burgerschap1
MensSamenleven en de wereld begrijpen5
Geschiedenis2
Levensbeschouwelijke vakken2
Kunst en cultuur1
StemOntdekken en maken10
Natuurwetenschappen1
Wiskunde6**
Aardrijkskunde1
Techniek2
TalentVerkennen en kiezen3
Sport2
Ondernemen1
Aantal lesuren per week33

*5u basis + 3u differentiatie **5u basis + 1u differentiatie

Over deze opleiding

De schakelklas en de opstroomklas zijn voorbereidende leerjaren voor leerlingen die nog niet lang in België zijn en een leer- en taalachterstand hebben. Vaak ontbreekt het hen ook aan basiskennis wiskunde, omdat ze in het land van herkomst een andere aanpak hadden of onvoldoende wiskunde kregen.

In deze klassen krijgen leerlingen nog veel Nederlands, een extra pakket wiskunde maar ook andere
algemene vakken. In de schakelklas en de opstroomklas werkt men eveneens projectmatig, verdiepend en versterkend.

De opstroomklas richt zich in onze school vooral tot leerlingen die één jaar onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers achter de rug hebben en die willen doorstromen naar doorstroomfinaliteit of dubbele finaliteit.
Het leerplan voor de opstroomoptie bevat één leerplandoelstelling:
“De leerlingen bereiken in voldoende mate de doelen van de basisvorming van de A-stroom.”

Belangrijk is dat de leerplandoelstellingen voor de opstroomoptie de inhoudelijke eindtermen uit de basisvorming A-stroom bevatten. (die verschillend zijn van de eindtermen B-stroom). De lat ligt zeer hoog dwz dat in deze opstroomoptie leerlingen worden opgeleid om naar het eerste jaar van de tweede graad doorstroomfinaliteit of dubbele finaliteit te gaan.

 

Interesse in deze opleiding? Schrijf je dan nu in!

Inschrijven