Studieaanbod

Bekijk hieronder het vernieuwde studieaanbod van onze school.

In onze eerste graad focussen we op talentontwikkeling en bieden we naast een brede basisvorming ruimte aan om te verkennen, te versterken en te verdiepen.

Na de eerste graad, waarin je je eigen mogelijkheden beter leert kennen, kan je kiezen uit een ruime waaier aan studierichtingen.

De modernisering van het secundair onderwijs zet zich vanaf 1 september 2021 door in de tweede en derde graad. De studierichtingen binnen ASO, TSO, BSO werden omgevormd tot doorstroomrichtingen (ASO), richtingen dubbele finaliteit ( TSO) en arbeidsgerichte richtingen ( BSO). Binnen deze modernisering kiest onze school voor de studierichtingen die u terug kan vinden in het overzicht hieronder. De hervormingen zullen stapsgewijs jaar per jaar verder worden doorgevoerd.

ASO

Doorstroomfinaliteit

De studierichtingen omvatten vrijwel uitsluitend algemeen vormende vakken en ze bereiden je voor op het hoger onderwijs. Het is dus niet de bedoeling dat je je studies beëindigt na het zesde jaar ASO.

TSO

Dubbele finaliteit

De studierichtingen hebben zowel een algemeen vormende als een technische inhoud. Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of verder studeren in bepaalde vormen van het hoger onderwijs.

BSO

Arbeidsmarktfinaliteit

Je leert hier al doende een beroep. De klemtoon ligt vooral op praktijkvakken. Veel leerlingen volgen achteraf een specialisatiejaar of starten met een job op de arbeidsmarkt.

Kies de studierichting die bij je past

Hieronder kan je een overzicht vinden van onze opleidingen, onderverdeeld per graad en/of specialisatie.

OKAN

Wat is OKAN?

De Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers, afgekort OKAN, herbergen een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar van verschillende nationaliteiten. Eén ding hebben ze gemeen: het is belangrijk dat ze Nederlands leren om na één jaar door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Maatklas
Onderwijs op maat dat aansluit bij het niveau en de talenten van de leerling. De leerlingen volgen extra taallessen en richtingsgebonden lessen in een reguliere klas. De leerlingen kunnen voor de reguliere klas kiezen tussen 4 clusters:

  • Natuurwetenschappen
  • Economische wetenschappen
  • Bedrijf en organisatie
  • Toerisme

Na een jaar in de maatklas kunnen de leerlingen instromen in een vierde jaar.