Wat is OKAN?

De Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers, afgekort OKAN, herbergen een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar van verschillende nationaliteiten. Eén ding hebben ze gemeen: het is belangrijk dat ze Nederlands leren om na één jaar door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Tijdens de eerste drie weken van het schooljaar worden de leerlingen in verschillende groepen ingedeeld en krijgen ze dezelfde lessen. Na deze periode nemen we een toets af en wordt er een klassenraad gehouden om de leerlingen te verdelen in niveaugroepen.

Gedurende het hele verdere schooljaar krijgen de OKAN-leerlingen een taalbad Nederlands. We werken in kleine groepen ingedeeld volgens taalniveau. Zo boeken we een maximale leerwinst en bereiden we de leerling voor op zijn verdere studies.

Leerlingen die na dit OKAN jaar in het Atheneum verder studeren krijgen extra begeleiding. Zowel Nederlands als de taalvakken worden er op maat aangeboden.

Wat na OKAN?

Een woordje uitleg over de maatklas.

Maatklas

Onderwijs op maat dat aansluit bij het niveau en de talenten van de leerling. De combinatie van lessen in OKAN, met het gebruik van zaakvakteksten (3 ASO) en ICT + het volgen van richting specifieke vakken in de reguliere klas.

De leerlingen kunnen voor de reguliere klas kiezen tussen 5 clusters:

  • Natuurwetenschappen
  • Economische wetenschappen
  • Humane wetenschappen
  • Bedrijf en organisatie
  • Toerisme

Na een jaar in de maatklas kunnen de leerlingen instromen in een vierde jaar.

Doelgroep:

Leerlingen die onmiddellijk na de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers willen instromen in de 2de graad, maar door hun taalachterstand extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Leeftijd: 14-17 jaar.

Doelstelling:

Doorstromen naar 4 doorstroomfinaliteit of 4 dubbele finaliteit en het behalen van een diploma secundair onderwijs zonder extra schoolse vertraging.

Inhoud:

32 u/week:

15 u in een aparte groep (OKAN) voor Nederlands en wiskunde (niveau 3 ASO/TSO).
10 u in een reguliere klas  (natuurwetenschappen OF economische wetenschappen OF humane wetenschappen OF bedrijf en organisatie OF toerisme).
7 u taalmodules Frans en Engels (aangepaste taallessen volgens niveau van de leerling).