OKAN

De Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers, afgekort OKAN, herbergen een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar van verschillende nationaliteiten. Onder hen zijn asielzoekers en vluchtelingen, maar ook jongeren die in het kader van een gezinshereniging naar België zijn gekomen. Eén ding hebben ze gemeen: het is belangrijk dat ze Nederlands leren om na één jaar door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Tijdens de eerste drie weken van het schooljaar worden de leerlingen in verschillende groepen ingedeeld en krijgen ze dezelfde lessen. Na deze periode nemen we een toets af en wordt er een klassenraad gehouden om de leerlingen te verdelen in niveaugroepen.

Gedurende het hele verdere schooljaar krijgen de OKAN-leerlingen een taalbad Nederlands op een voor hen aangepast niveau. Door deze ondersteuning is de anderstalige nieuwkomer in staat om op een efficiënte manier te functioneren in de klas, in overeenstemming met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van de klas.

Leerlingen die na dit OKAN jaar in het Atheneum verder studeren krijgen extra begeleiding. Zowel het Nederlands als de moderne vreemde talen worden er op aangepaste manier aangeboden.

Het volledige aanbod van de scholengroep kan u hier bekijken.

 

Wat na OKAN?

Schakelklas

Leerlingen die slagen in de schakelklas kunnen het jaar erna doorstromen naar het eerste reguliere jaar.

Doelstelling:

Doorstromen naar 1A en met succes de A-stroom verder volgen.

Inhoud:

  • 32 u/week
  • Waarvan 7 u Nederlands, 4 u wiskunde, 6 u techniek.

Maatklas

Onderwijs op maat dat aansluit bij het niveau en de talenten van de leerling. De combinatie van lessen in OKAN, met het gebruik van zaakvakteksten (3 ASO) en ICT + het volgen van richting specifieke vakken in de reguliere klas. De leerlingen kunnen voor de reguliere klas kiezen tussen 4 clusters: wetenschappen, economie, handel of toerisme.

Doelgroep:

Leerlingen die onmiddellijk na de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers willen instromen in de 2 de graad, maar door hun taalachterstand extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Leeftijd: 14-16 jaar.

Doelstelling:

Doorstromen naar 4 ASO of 4 TSO.  Behalen van een diploma secundair onderwijs zonder extra schoolse vertraging.

Inhoud:

30 u/week:

  • 13 u in een aparte groep (OKAN) voor Nederlands en wiskunde (niveau 3 ASO/TSO).
  • 10 u in een reguliere klas (wetenschappen OF economie OF humane OF toerisme).
  • 7 u taalmodules Frans en Engels (aangepaste taallessen volgens niveau van de leerling).