Kies de richting die bij je past

Na de eerste graad, waarin je je eigen mogelijkheden beter leert kennen, kies je voor een van de volgende studierichtingen. Onderaan vind je een overzicht. 

ASO

De studierichtingen omvatten vrijwel uitsluitend algemeen vormende vakken en ze bereiden je voor op het hoger onderwijs. 
Het is dus niet de bedoeling dat je je studies beëindigt na het zesde jaar ASO.

TSO

De studierichtingen hebben zowel een algemeen vormende als een technische inhoud.
Na het TSO kan je een beroep uitoefenen of verder studeren in bepaalde vormen van het hoger onderwijs.

BSO

Je leert hier al doende een beroep.
De klemtoon ligt vooral op praktijkvakken. Veel leerlingen volgen achteraf een specialisatiejaar.

 

meer info in onze brochure