keuzegedeelte: STEAM

1A met keuzegedeelte 4u + 1u leeratelier

1A met keuzegedeelte 4u + 1u leeratelier

Het is een hele stap van de lagere school naar ‘de grote school’. In plaats van één onderwijzer krijg je nu verschillende leerkrachten die elk één of meerdere vakken geven. Wanneer je in onze school naar het eerste jaar komt, krijg je niet alleen bekende vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde,… ook je andere specifieke talenten […]

2A met basisopties

2A met basisopties

Het tweede leerjaar is in de studieloopbaan van de jonge student een scharnierjaar, de studiekeuze die dan gemaakt wordt, kan richtinggevend zijn voor de verdere studieopbouw doorheen het secundair onderwijs. Het spreekt vanzelf dat de aandacht, besteed aan de studieattitudes, nog versterkt wordt. De leerlingen krijgen een algemeen aanbod van 27 lestijden. In functie van […]