keuzegedeelte: Moderne Talen Wetenschappen

2A met basisopties

2A met basisopties

Het tweede leerjaar is in de studieloopbaan van de jonge student een scharnierjaar, de studiekeuze die dan gemaakt wordt, kan richtinggevend zijn voor de verdere studieopbouw doorheen het secundair onderwijs. Het spreekt vanzelf dat de aandacht, besteed aan de studieattitudes, nog versterkt wordt. De leerlingen krijgen een algemeen aanbod van 27 lestijden. In functie van […]