jaar studie: 2e jaar

2A met basisopties

2A met basisopties

Het tweede leerjaar is in de studieloopbaan van de jonge student een scharnierjaar, de studiekeuze die dan gemaakt wordt, kan richtinggevend zijn voor de verdere studieopbouw doorheen het secundair onderwijs. Het spreekt vanzelf dat de aandacht, besteed aan de studieattitudes, nog versterkt wordt. De leerlingen krijgen een algemeen aanbod van 27 lestijden. In functie van […]

2B Opstroomoptie

2B Opstroomoptie

De schakelklas en de opstroomklas zijn voorbereidende leerjaren voor leerlingen die nog niet lang in België zijn en een leer- en taalachterstand hebben. Vaak ontbreekt het hen ook aan basiskennis wiskunde, omdat ze in het land van herkomst een andere aanpak hadden of onvoldoende wiskunde kregen. In deze klassen krijgen leerlingen nog veel Nederlands, een […]