jaar studie: 1e jaar

1A met keuzegedeelte 4u + 1u leeratelier

1A met keuzegedeelte 4u + 1u leeratelier

Het is een hele stap van de lagere school naar ‘de grote school’. In plaats van één onderwijzer krijg je nu verschillende leerkrachten die elk één of meerdere vakken geven. Wanneer je in onze school naar het eerste jaar komt, krijg je niet alleen bekende vakken zoals Nederlands, Frans, wiskunde,… ook je andere specifieke talenten […]

1B Schakelklas

1B Schakelklas

De schakelklas en de opstroomklas zijn voorbereidende leerjaren voor leerlingen die nog niet lang in België zijn en een leer- en taalachterstand hebben. Vaak ontbreekt het hen aan basiskennis wiskunde, omdat ze in het land van herkomst een andere aanpak hadden of onvoldoende wiskunde kregen. In deze klassen krijgen leerlingen nog veel Nederlands, een extra […]