Proeven en stages


Geïntegreerde werkproef (GWP)

Ieder jaar organiseert onze school voor de laatstejaarsstudenten een geïntegreerde werkperiode in het buitenland.


Stages en werkplekleren (GIP)

De laatstejaars van de economische richtingen Handel, Logistiek, Maritiem Transport en het studiegebied Toerisme lopen/doen een stage in een bedrijf. Op het einde van het schooljaar brengen zij hierover een presentatie en verdedigen zij hun eindwerk voor een jury die samengesteld is uit leerkrachten en professionelen uit het bedrijfsleven.


Projectwerking

Om een maximale leerwinst te behalen en de doorstroming te optimaliseren werken we vakoverschrijdend en doorlopend aan een aantal projecten. Zo zijn er projecten uitgeschreven rond taalonderwijs en taalondersteuning, studiekeuzebegeleiding en de haven van Antwerpen.

Bijzonder is onze Talentenreis in de eerste graad waarbij iedere leerling projectmatig kennis maakt met de wereld van de wetenschap, de economische wereld, de artistieke wereld en de wondere wereld van ICT en techniek!