De geschiedenis van het Atheneum

Elke Antwerpenaar kent ‘Den Athenee’, het GO! Koninklijk Atheneum aan de Rooseveltplaats.
Was het niet vanwege zijn rijke sociale verleden en illustere schare oud-leerlingen, dan toch wegens de indrukwekkende architectuur in het hart van de stad.

De school werd in 1807 opgericht door Napoleon en is de eerste overheidsschool van het land.
Ze positioneerde zich centraal op de Rooseveltplaats na een eerdere huisvesting aan de Sint-Jacobsmarkt. Bij zijn ambtsaanvaarding op 2 september 1872 verklaart de liberale burgemeester Leopold de Wael dat het Atheneum een behoorlijk, nieuw gebouw moet krijgen. Toch duurde het nog tot 1880 eer het stadsbestuur besloot om daar werk van te maken.

De school moest komen te staan op de Gemeenteplaats, het huidige Franklin Rooseveltplein.
Deskundigen, onder wie stadsarchitect Pieter Dens, bezochten gelijkaardige instituten in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dens ontwerpt uiteindelijk het gebouw dat in 1884 wordt ingehuldigd. Het bestaat uit de voorste helft van het huidige complex. De eerste lessen vonden plaats op 7 oktober 1884.

Alsof het was voorbestemd, groeide in het Atheneum zowel de gedachte van de vrijzinnigheid, alsook die van de verdraagzaamheid en het pluralisme ‘avant la lettre’.
Het Atheneum nam het voortouw in de waardering van de Vlaamse volksaard. Het ging voorop in de vernederlandsing van het onderwijs en werd een centrum waar de toenmalige Vlaamse Beweging kon uitgroeien. Maar … zoals de verscheidenheid aan inwoners van de stad in de loop van de jaren is veranderd, zo is het bastion van Vlaams nationalisme en vrijzinnigheid geëvolueerd naar een boeiende, kleurige multiculturele school met leerlingen van meer dan 50 nationaliteiten.

Vandaag de dag voert de school, haar geschiedenis en DNA van vrijheid, vrij onderzoek en verdraagzaamheid indachtig, een pleidooi voor actief pluralisme en gelijke kansen.

“Wie gelukkig is,
leeft in een wereld van mogelijkheden.”
– Leo Apostel

Oud-leerlingen en andere verhalen

Er zijn veel bekende namen verbonden aan het GO! Koninklijk Atheneum van Antwerpen.
Dichters en schrijvers zoals Paul Van Ostaijen, Lode Baekelmans en Willem Elsschot, filosofen en rechtsgeleerden als Leo Apostel en René Victor, kunstenaars als Eugeen Van Mieghem en Herman Selleslags, maar ook politici als Louis Franck, Paul Kronacker, Albert Lilar, Frans Grootjans en de burgemeesters Lode Craeybeckx en Frans Detiège liepen bij ons school. Over deze oudleerlingen zijn heel wat verhalen te vertellen. Je leest ze hier.

Zaal AthenA

Met zijn indrukwekkende kloosterstructuur is het atheneum een bolwerk van rust en inspiratie voor de leerlingen, oud-leerlingen, schoolpartners en in brede zin voor alle Antwerpenaars.

De school heeft ook een unieke zaal, Zaal AthenA.
Op 16 mei 2014 is AthenA als een feniks herrezen uit haar assen, na een fikse brand en een lange renovatieperiode. Het drama, de ruïne die de brand achterliet, is nog zichtbaar. De muren zijn doordrenkt van de verhalen die in AthenA’s schoot ontstaan zijn. Dit roemrijke verleden is nu het decor voor de kunst, de wetenschap en het vrije woord.

Het indrukwekkende interieur dat de verwoesting transformeerde tot een esthetisch hoogstandje, de vele geschiedenissen die er plaatsvonden en bovenal de kunst van wereldniveau die je er kan bezichtigen, maken van Zaal AthenA een must-see. Hoogtepunt is het werk ‘München’, van Luc Tuymans.

Zaal AthenA is open voor zowel publieke als private evenementen. De zaal kan gehuurd worden voor uiteenlopende evenementen, van congressen tot studiedagen, van personeelsfeesten tot business events. Met haar hedendaagse uitrusting, technische faciliteiten, moderne meubilair en cateringmogelijkheden legt AthenA iedereen in de watten.

Op de website van Zaal AthenA vind je hier alle informatie over.