GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen verwelkomt nieuwe studenten op 1 februari 2021
International Transport & Logistics

Het zevende specialisatiejaar ‘International Transport & Logistics (ITL)’ is een eenjarige secundair-na-secundaire (se-n-se) opleiding en biedt naast specifieke vakken, zoals internationaal transport en douane, tevens een stevige portie talen, wat uiterst belangrijk is in een internationale sector! ITL stoomt jongeren zowel klaar voor hun verdere studies, bijvoorbeeld een bachelor logistiek management, als voor een betrekking in de transport- en logistieke sector in het Antwerpse havengebied en hinterland. Starten met de opleiding kan van 1 februari t.e.m. 22 februari en van 1 september t.e.m. 6 september.

Waarom inschrijven? De coronacrisis en de daaraan gekoppelde lockdown heeft de economie stevig door elkaar geschud. Sommige mensen werden tijdelijk werkloos of verloren jammer genoeg permanent hun job, anderen zijn dan weer onzeker over hun verdere loopbaan en carrière. Door de crisis werden mensen aangezet tot nadenken over hun toekomstmogelijkheden. Het loont dan ook de moeite om de optie van een heroriëntering in overweging te nemen, zoals bijvoorbeeld naar de logistieke sector.

Voor wie? De opleiding ITL richt zich op een brede doelgroep. De opleiding is geschikt voor zowel leerlingen die hun secundair net hebben voltooid, als voor studenten uit het hoger onderwijs die zich wensen te heroriënteren, maar ook voor jonge volwassenen met interesse in de havensector en de internationale handel.

Met de inrichting van het studiegebied Handel Haven Hinterland (HHH) in 2006, wil het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen haar leerlingen stimuleren om een carrière uit te bouwen als bediende in de Antwerpse haven, industrie en logistieke bedrijven. De opleiding ITL gebeurt tevens in professionele samenwerking met het bedrijfsleven. Via blokstages en werkplekleren krijgen de leerlingen de kans om hun aangeleerde vaardigheden in de praktijk om te zetten. Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen neemt ook deel aan het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, waardoor geselecteerde leerlingen zelfs een boeiende internationale stage kunnen lopen in het buitenland! Dankzij onze nauwe samenwerking met Artesis Plantyn Hogeschool behalen onze leerlingen eveneens een bijkomend certificaat ‘International Maritime Dangerous Goods Code’, wat een extra troef is op de arbeidsmarkt!

Partnerschappen De opleiding wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met LOGOS, vormingsfonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en Artesis Plantijn Hogeschool.

Het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen streeft in deze opleiding naar een optimale ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor ieders talenten en competenties!

 

Keer terug naar het nieuwsoverzicht.