Wat is CLIL? Content and Language Integrated Learning

Hierbij wordt dus een zaakvak zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde… (alles behalve een taalvak) gegeven in een andere taal. (In Vlaanderen kan dit Engels, Frans of Duits zijn) Parallel met dezelfde inhoud in het Nederlands, blijven dus de algemene leerinhouden hetzelfde. De focus ligt dus niet op de taal zelf, maar op de specifieke inhoud van het vak, de studenten leren de taal indirect door de inhoud te bestuderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze manier van taalverwerving heel effectief is.

Natuurlijk zal het GO! Atheneum Antwerpen blijven streven voor een sterke beheersing van de Nederlandse taal bij al haar studenten. CLIL zal aangeboden worden, zoals bij wet verplicht, in een klein deel van het curriculum. We zijn er echter van overtuigd dat door onze studenten de mogelijkheid aan te bieden om meer ervaring op te doen in een vreemde taal, dit hen een enorme meerwaarde biedt. In onze geglobaliseerde wereld, is meertaligheid een sterke troef!

Vanaf het schooljaar 2022-23 zullen de studenten van het laatste jaar de kans hebben om gedurende 10 lesuren deel te nemen aan het Parallel Histories project, hetzij in het Engels, hetzij in het Nederlands. Hierbij wordt een sterke combinatie gemaakt tussen historische analyse en argumentatie vaardigheden. Het project biedt een unieke manier om conflicterende geschiedenis aan te pakken, de studenten zullen tevens hun lees-, luister -en schrijfvaardigheden oefenen tijdens hun analyse. Hun bevindingen zullen zij uitwerken tot een persoonlijke doch, goed gefundeerde argumentatie. De leerlingen krijgen ook de kans om hun bevindingen te toetsen in een (klas)debat met anderen. Zij die voor de CLIL-aanpak kiezen, krijgen de kans om te debatteren met  te Engelssprekende en CLIL-leeftijdsgenoten uit Frankrijk, Denemarken en Duitsland.

We zijn ervan overtuigd dat de capaciteiten van onze leerlingen enorm zullen groeien wanneer ze deze kans nemen. Het zal hun meer zelfvertrouwen bieden wanneer ze verder gaan studeren. Ook daar zien we meer en meer vakken in het Engels aangeboden worden.