EEN BREDE SCHOOL

Het Koninklijk Atheneum is een brede school. Dat betekent dat we samenwerken met overheden, bedrijven, organisaties, buren, ouders... Samen met deze partners trekken we de sociale kaart en zorgen we voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Binnen de school hanteren we een open democratische cultuur waar participatie en overleg centraal staan. Bij dit overleg betrekken we ouders, leerlingen, directie en personeel, het centrum voor leerlingenbegeleiding en culturele en maatschappelijke organisaties.

Van kleuter tot wereldburger

Daarnaast leggen we als mini-samenleving voortdurend de link met de buurt, de stad en de internationale samenleving door het organiseren van activiteiten zowel binnen als buiten de school, samen met ons netwerk van externe partners.

Want een school is slechts een brug naar de volwassenheid, naar de echte wereld. Ons ultieme streefdoel is dan ook het vormen van ‘wereldburgers’, een stad als Antwerpen waardig.