Ondersteuning

Leerlingenbegeleiding

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle activiteiten die de school organiseert om de leerling te begeleiden in zijn persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.

De leerlingenbegeleiding is gericht op het begeleiden van de leerling in:

  • Het leerling zijn: leerproblemen opvangen, zelfstandig taken leren aanpakken, leren leren, aandacht voor kiezen en schoolloopbaan-begeleiding.
  • Het jongere zijn: persoonlijke en socio-emotionele ontwikkeling.

Taalmodules

We bieden extra lessen taalsteun aan, zowel voor Nederlands als Moderne Vreemde Talen (Frans en Engels). Het atheneum heeft een taalactieplan waarbij elke leerkracht een taalleerkracht is.

Tutoraat

Voor bepaalde vakken kunnen leerlingen gebruikmaken van het tutoraatproject. Studenten van hogescholen en universiteiten geven onze leerlingen extra lessen en werken samen moeilijkheden weg.

 

Leeratelier

In het leeratelier krijgen leerlingen leerstrategieën aangeboden om hun onderwijsleerproces op basis van talenten en interesses te versterken, te verdiepen en te verbreden.

Het leeratelier wil voldoen aan de leerbehoeften van elke individuele leerling. Heeft een leerling remediëring nodig, dan kan deze leerling dit volgen tijdens het leeratelier. Heeft er een andere leerling net behoefte aan meer kennis of uitdaging, dan wordt dit ook aangeboden. De leerlingen kunnen wekelijks aangeven wat hun behoeftes zijn en in functie daarvan een leeratelier volgen.

Studieatelier

Het studieatelier valt buiten het reguliere lessenrooster en heeft als doelstelling leerlingen bij te werken en te versterken. Leerlingen kunnen zich vrijwillig aanbieden voor het studieatelier, doch ook een klassenraad kan adviseren een studieatelier te volgen en dit vastleggen via een studieovereenkomst. Het studieatelier is een vorm van huiswerkklas.

 

Open leercentrum

Een open leercentrum (OLC) is een plaats waar leerlingen zelfstandig, op hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen oefenen en werken aan hun opdrachten, hun onderzoekscompetenties, hun geïntegreerde proef en andere taken.

Openingsuren OLC

maandag: 12u20 tot 13u00 en 15u50 tot 17u00
dinsdag: 12u20 tot 13u00 en 15u50 tot 17u00
woensdag: 13u00 tot 15u00

donderdag: 12u20 tot 13u00
vrijdag: 12u20 tot 13u00 en 15u50 tot 17u00

Proeven en stages

Geïntegreerde werkproef (GWP)

Ieder jaar organiseert onze school voor de laatstejaarsstudenten een geïntegreerde werkperiode in het buitenland.

Stages en werkplekleren (GIP)

De laatstejaars van de economische richtingen Handel, Logistiek, Maritiem Transport en het studiegebied Toerisme lopen/doen een stage in een bedrijf. Op het einde van het schooljaar brengen zij hierover een presentatie en verdedigen zij hun eindwerk voor een jury die samengesteld is uit leerkrachten en professionelen uit het bedrijfsleven.

Themawerking

Om een maximale leerwinst te behalen en de doorstroming te optimaliseren werken we vakoverschrijdend en doorlopend aan een aantal projecten. Zo zijn er projecten uitgeschreven rond taalonderwijs en taalondersteuning, studiekeuzebegeleiding en de haven van Antwerpen.
Bijzonder is onze Talentenreis in de eerste graad waarbij iedere leerling thematisch kennis maakt met de wereld van mens en maatschappij, de wetenschap, de economische wereld, de artistieke wereld en de wondere wereld van ICT en techniek!