Voor bepaalde vakken kunnen leerlingen gebruikmaken van het tutoraatproject. Studenten van hogescholen en universiteiten geven onze leerlingen extra lessen en werken samen moeilijkheden weg.