Sinds september 2020 wordt de modernisering van het secundair uitgerold. Deze modernisering van het secundair onderwijs omvat (onder andere) een aantal vakoverschrijdende doelen en eindtermen. Om deze te kunnen behalen, organiseren wij op onze school themaweken. Er wordt tijdens deze weken afgeweken van het normale lessenrooster om plaats te maken voor verschillende projecten.

Aan de start van het schooljaar is er themaweek hybride school waarin leerlingen werken rond digitale competenties.  In april van dit schooljaar was er de themaweek Kunst & Cultuur en Welzijn.  Er vonden heel wat interessante projecten plaats: een graffiti workshop, bezoeken aan verschillende levensbeschouwelijke huizen, een workshop papier scheppen, een bezoek aan het MAS en het Middelheimmuseum, een workshop rond gezonde voeding en nog veel meer! Daarnaast werd er gedurende deze themaweek ook dagelijks vers fruit tijdens de pauzes voorzien.