De Onderwijsloopbaanbegeleiding is een team van leerkrachten dat leerlingen extra ondersteunt gedurende de ganse schoolcarrière. Dit team biedt op gepaste tijden en doorheen de graden onderwijs op maat aan, samen met elke andere leerkracht die ze tegenkomen op hun pad, om de leerling gericht te begeleiden in hun keuzes doorheen de onderwijsloopbaan en ook daarna.

 

In onze leerlijn voor Onderwijsloopbaanbegeleiding vervatten we 3 loopbaancompetenties die doorheen de graden aan bod komen.

  • Horizonverruiming van de leerling →Wie ben ik?
  • Zelfconceptverheldering →Wat kan ik?
  • Keuzebekwaamheid →Wat wil ik?

We optimaliseren de doorstroom in het onderwijs via projectdagen. Snuffelstages voor leerlingen basisonderwijs worden in samenwerking met de basisschool De Pijl georganiseerd in de 1e Graad.

  1. We ontdekken in de 1e Graad graag wat de talenten zijn van de leerlingen en helpen hen zo om de juiste studiekeuzes te maken naar de 2e Graad toe.
  2. In de 2e Graad versterken we die keuzevaardigheid, aangezien de leerlingen zichzelf al wat beter kennen en nu ook stilletjesaan weten wat ze kunnen. Aan de hand van keuzeopdrachten met behulp van Onderwijskiezer en gesprekken met vakleerkrachten zien we de leerling een beter concept van zichzelf maken. Dit draagt bij tot een bewuste studiekeuze naar de 3e Graad toe.
  3. In de 3e Graad zetten we verder in op de eigen identiteitsontwikkeling. Met workshops rond hun toekomst en ambities leren de leerlingen zichzelf nog beter kennen om uiteindelijk te komen tot wat ze echt willen: Verder studeren, de arbeidsmarkt verkennen, het kan allemaal!
    Samen met oud-leerlingen, professionelen uit de arbeidsmarkt, rolmodellen en de jongerenwerking PEP inspireren we de leerlingen tijdens hun ganse schoolloopbaan op het Atheneum van Antwerpen.

In onze school staat zoals je kan lezen een heel netwerk klaar om onze leerlingen doorheen de onderwijsloopbaan te begeleiden: van kleuter tot wereldburger!