Het studieatelier valt buiten het reguliere lessenrooster en heeft als doelstelling leerlingen bij te werken en te versterken. Leerlingen kunnen zich vrijwillig aanbieden voor het studieatelier, doch ook een klassenraad kan adviseren een studieatelier te volgen en dit vastleggen via een studieovereenkomst. Het studieatelier is een vorm van huiswerkklas.