Onder leerlingenbegeleiding verstaan we alle activiteiten die de school organiseert om de leerling te begeleiden in zijn persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.

De leerlingenbegeleiding is gericht op het begeleiden van de leerling in:

  • Het leerling zijn: leerproblemen opvangen, zelfstandig taken leren aanpakken, leren leren, aandacht voor kiezen en schoolloopbaan-begeleiding.
  • Het jongere zijn: persoonlijke en socio-emotionele ontwikkeling.