In het leeratelier krijgen leerlingen leerstrategieën aangeboden om hun onderwijsleerproces op basis van talenten en interesses te versterken, te verdiepen en te verbreden.

Het leeratelier wil voldoen aan de leerbehoeften van elke individuele leerling. Heeft een leerling remediëring nodig, dan kan deze leerling dit volgen tijdens het leeratelier. Heeft er een andere leerling net behoefte aan meer kennis of uitdaging, dan wordt dit ook aangeboden. De leerlingen kunnen wekelijks aangeven wat hun behoeftes zijn en in functie daarvan een leeratelier volgen.