Koninklijk Atheneum

Themadagen 2023

Themadagen 2023

Net zoals vorig schooljaar, organiseren wij themadagen voor de leerlingen van de eerste en tweede graad voor het behalen van een aantal vakoverschrijdende doelen en eindtermen. Tijdens deze dagen wordt er afgeweken van het normale lessenrooster om plaats te maken voor verschillende projecten en uitstappen. De themadagen van dit schooljaar staan in het teken van […]

Sportdag georganiseerd door 6HA

Sportdag georganiseerd door 6HA

De leerlingen van 6HA moesten in het kader van hun GIP een sportdag organiseren voor alle 5e jaars. De leerlingen konden kiezen uit: bumberball, sumoworstelen, padel, hockey, vijfkamp, voetbal en gevechtssport. Het was een superdag, complimenten aan 6HA voor de organisatie! #fieroponsGO #helemaalGO #GOleert #GOonderneemt GO scholengroep Antwerpen GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag vierden de laatstejaars dat het einde van hun middelbare schoolcarrière in zicht is. Om hun laatste 100 dagen extra in de verf te zetten, kwamen de leerlingen verkleed naar school volgens het thema “maffia”. Ze ontbeten samen en namen het vervolgens tegen elkaar op in een quiz georganiseerd door 6HA. Ook de leerkrachten kwamen […]

Speeddate oud-leerlingen en laatstejaars

Speeddate oud-leerlingen en laatstejaars

Gisteren kwamen onze oud-leerlingen voor even terug naar de middelbare school voor een speeddate met onze laatstejaars. Ze gaven informatie over hun studierichtingen en beantwoordden alle vragen die onze leerlingen hadden. Het was een zeer geslaagde avond! Bedankt aan onze oud-leerlingen om hier tijd voor te maken! #fieroponsGO #helemaalGO GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap […]

5TWE naar de Zoo

5TWE naar de Zoo

De leerlingen van 5TWE brachten een bezoekje aan de ZOO Antwerpen. Ze observeerden er verschillende dieren voor de lessen gedragsbiologie. Aan de hand hiervan kunnen de leerlingen een ethogram en een protocol opstellen om daaruit het gedrag van de dieren te voorspellen. Onze leerlingen worden nog echte gedragsbiologen! #fieroponsGO #helemaalGO #GOleert

Athena-syntax 2023

Athena-syntax 2023

Afgelopen week vonden de jaarlijkse Athena-syntax dagen plaats. Het thema van dit jaar was “Out of Scratch”. Op de eerste dag werkten we samen met @jongerenwerking_psc_acm en werden er enkele leeftijdsgenoten van onze leerlingen uitgenodigd. Niet zomaar leeftijdsgenoten – vluchtelingen die hun thuishaven hebben gevonden in Antwerpen en waar zij vanuit het niets een nieuwe […]