Athena Syntax

Athena-syntax is een schoolprogramma dat jongeren een kans geeft om zich creatief uit te drukken en hun persoonlijk filosofisch, religieus en wetenschappelijk denken te vormen in de context van een geavanceerde interculturele dialoog.

Athena-syntax omvat daarnaast een vriendenkring ( voorheen VRIKONA ) en draagt bij in het beheer van het cultuurpatrimonium van de school.

Het Athena-syntax project wordt uitgedragen door de vzw Athena-syntax: www.athenasyntax.org

Athena Syntax is steeds op zoek naar adressen van oud-leerlingen! De brand van 2002 heeft ook een deel van onze archieven vernietigd. U kan uw adres nalaten via onze site. Ook uw leuke anekdotes over onze school zijn hier meer dan welkom. Tevens kan u uw helpende hand aanreiken door steunend lid te worden voor slechts 10 euro en/of u aan te bieden als lid van het bestuur van Athena Syntax. 

Bestuur Athena Syntax: Voorzitter: Rudi Audiens, Ondervoorzitter: Chris Krols, Secretaris: Patrik Verschueren, Penningmeester: Nicole Siereveld.

Vaste leden Vrikona: Jef Wellens (ere-directeur Atheneum Antwerpen), Robert Vervaet, Marcel Scheers, Jenny Quernia, Stella Lohaus, Kate Mayne, Vif Lenaers, Tarik van Trigt en Ivan Eysackers.

Tutoraatproject

Het Tutoraatproject zoekt studenten. Misschien iets voor jullie, oud-leerlingen? Als tutor ondersteun en coach je leerlingen uit het 4e, 5e en 6e middelbaar voor allerlei vakken...op de school van de leerlingen. Ook onze school werkt hieraan mee! Interesse om mee te doen? Stel je kandidaat voor 9 oktober via het kandidaatstellingsformulier op de website: https://www.uantwerpen.be/tutoraat/

Naam *
Naam
Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van Athena Syntax? *