1e Graad

Het 1e en 2e jaar middelbaar

We bieden een brede eerste graad aan, waarbij de leerlingen een boeiende reis kunnen maken door verschillende belangstellingsgebieden. Zo kan elke leerling de eigen talenten verkennen, verdiepen en versterken.

1e jaar

In dit eerste jaar kun je een keuze maken voor Steam, Latijn of Talentenreis. Daarnaast doorloopt elke leerling projecten rond transversale eindtermen.

 

STEAM

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

Met dit aanbod willen we tegemoetkomen aan leerlingen die vanaf een eerste jaar meer uitdaging zoeken voor wetenschappen, wiskunde, programmeren, … en door het onderzoekend leren.

Het hele schooljaar volg je de module Steam (2u/week). Daarnaast volg je een half jaar de modules Economie en Mens & Maatschappij.

Talentenreis

In de talentenreis verken je meer domeinen. Je volgt vier modules, 2 modules 2u/week gedurende een half schooljaar.

4u Talentenreis: elke week 2 modules van 2u

  • Artistieke vorming

  • Economie

  • Mens & maatschappij

  • Wetenschappen

1u Taalverrijking:

1u Extra wiskunde

Latijn

Kies je voor Latijn, dan volg je het hele schooljaar de module Latijn (2u/week). Daarnaast volg je een half jaar de modules Economie en Mens & Maatschappij.

2e jaar

In het tweede jaar gaan we dieper in op de verschillende talenten. We versterken de aandacht voor je studieattitudes.
Je hebt op onze school de keuze tussen:

  • Talentenreis Wetenschappen

  • Talentenreis Handel

  • STEAM

  • Latijn
     

Schakelklas

In de schakelklas leggen we de nadruk op het wegwerken van taalachterstand.

Na een tweede jaar liggen alle kansen voor de tweede graad open.

Lessentabel

Je kan de lessentabellen van de eerste graad hier vinden.