Welkom op het Koninklijk Atheneum Antwerpen

nieuw logo KA Antwerpen.jpg

Het Koninklijk Atheneum Antwerpen staat sinds 1807 voor kwaliteit en traditie. 
Ons leerprogramma is gebaseerd op het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij bieden een brede eerste graad aan, waarin we de verschillende talenten van onze leerlingen ontdekken en aanspreken in functie van betere studiekeuzes. In de tweede en derde graad kunnen de leerlingen een studierichting kiezen uit een brede waaier van ASO-studierichtingen of specifieke TSO en BSO richtingen.  

Het Koninklijk Atheneum Antwerpen heeft een bijzondere geschiedenis en een uitzonderlijke feestzaal, zaal AthenA, waar uiteenlopende evenementen plaatsvinden. 

Het Koninklijk Atheneum Antwerpen staat voor onderwijs met oog voor wederzijds respect voor verschillende culturen en persoonlijkheden. We streven naar een optimale en totale ontwikkeling van elke leerling op het vlak van kennis, persoonlijkheid, sociale vaardigheden en attitudes.

Elk personeelslid engageert zich voor de persoonlijke, algemene en cognitieve vorming van iedere leerling. We willen onze leerlingen kennen, volgen, begeleiden en bijsturen waar nodig. Dit zowel wat betreft taalachterstand, leerproblemen en leerstoornissen, als persoonlijke of sociale problemen.

Een opleiding tot wereldburger

Onze leerkrachten worden aangemoedigd om zich te blijven bijscholen en op de hoogte te zijn van de recente onderwijsvernieuwingen. Verder toetsen we voortdurend de theorie aan de praktijk en de realiteit door regelmatig vakexperts uit te nodigen op school en door naschoolse activiteiten, didactische uitstappen, GWP’s en  studiereizen voor onze leerlingen te organiseren. Zo worden onze leerlingen wereldburgers en bloeien hun talenten helemaal op.