VRIKONA (Vriendenkring Koninklijk Atheneum)

Vrikona beheert het boekenfonds van de school, koopt didactisch materiaal aan en staat open voor de noden van de leerlingen. Naast deze ondersteuning van de schoolwerking herbergt Vrikona een tweede luik, namelijk het luik oud-leerlingen. Ieder kwartaal komt het bestuur van Vrikona samen om een jaarprogramma samen te stellen en verschillende culturele activiteiten te coördineren. Voor 2015 plannen we op 29 mei 2015 een evocatie ‘De Maagd van Antwerpen’. Met een historische  knipoog fietsen we doorheen de rijke geschiedenis van het atheneum. Een spektakel door en voor oud-leerlingen. 

In het voorjaar organiseren we jaarlijks een oud-leerlingenavond. 

Vrikona is steeds op zoek naar adressen van oud-leerlingen! De brand van 2002 heeft ook een deel van onze archieven vernietigd. U kan uw adres nalaten via onze site. Ook uw leuke anekdotes over onze school zijn hier meer dan welkom. Tevens kan u uw helpende hand aanreiken door steunend lid te worden voor slechts 10 euro en/of u aan te bieden als lid van het bestuur van Vrikona. 

Bestuur Vrikona: Voorzitter: Alain Verschoren, Ondervoorzitter: Frank Verberckt, Secretaris: Patrik Verschueren, Penningmeester: Walter Dierckx en Kim Olbrechts

Vaste leden Vrikona: Jef Wellens (ere-directeur Atheneum Antwerpen), Eli Platini, Marcel Scheers, Jenny Quernia, Tarik van Trigt en Kris Krols.

Tutoraatproject

Het Tutoraatproject zoekt studenten. Misschien iets voor jullie, oud-leerlingen? Als tutor ondersteun en coach je leerlingen uit het 4e, 5e en 6e middelbaar voor allerlei vakken...op de school van de leerlingen. Ook onze school werkt hieraan mee! Interesse om mee te doen? Stel je kandidaat voor 9 oktober via het kandidaatstellingsformulier op de website: https://www.uantwerpen.be/tutoraat/

Naam *
Naam
Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van Vrikona? *