1e Graad

Het 1e en 2e jaar middelbaar

We bieden een brede eerste graad aan, waarbij we de verschillende talenten van onze leerlingen zoveel mogelijk trachten aan te spreken in functie van betere studiekeuzes.

1e jaar

In het eerste jaar maakt iedere leerling een boeiende talentenreis doorheen 4 belangstellingsgebieden:

2u Talentenreis:

  • Wetenschappen

  • ICT en techniek

  • Economie

  • Artistieke vorming

1u Taalverrijking:

1u Extra wiskunde

Latijn:

Kies je voor Latijn, dan krijg je een grondige voorbereiding door wekelijks 4u Latijn te volgen.

2e jaar

In het tweede jaar gaan we dieper in op de verschillende talenten. We versterken de aandacht voor je studieattitudes.
Je hebt op onze school de keuze tussen:

  • Talentenreis Handel

  • Talentenreis Latijn

  • Talentenreis Wetenschappen
     

Schakelklas

Leerlingen die slagen in de schakelklas  kunnen het jaar erna doorstromen naar het eerste reguliere jaar.
 

OKAN

De Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers, afgekort OKAN, herbergen een bontgekleurde groep jongeren tussen 12 en 18 jaar van verschillende nationaliteiten. Onder hen zijn asielzoekers en vluchtelingen, maar ook jongeren die in het kader van een gezinshereniging naar België zijn gekomen. Eén ding hebben ze gemeen: het is belangrijk dat ze Nederlands leren om na één jaar door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs.

Tijdens de eerste drie weken van het schooljaar worden de leerlingen in verschillende groepen ingedeeld en krijgen ze dezelfde lessen. Na deze periode nemen we een toets af en wordt er een klassenraad gehouden om de leerlingen te verdelen in niveaugroepen.

Gedurende het hele verdere schooljaar krijgen de OKAN-leerlingen een taalbad Nederlands op een voor hen aangepast niveau. Door deze ondersteuning is de anderstalige nieuwkomer in staat om op een efficiënte manier te functioneren in de klas, in overeenstemming met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van de klas.

Leerlingen die na dit OKAN jaar in het Atheneum verder studeren krijgen extra begeleiding. Zowel het Nederlands als de moderne vreemde talen worden er op aangepaste manier aangeboden.